NAME  POSITION  DESIGNATION
 WILLIAM D. DAR, Ph.D.  Secretary (CESO I)  
     
     
     
     
     
     

weather logo

ferdinandMalugod namin kayong inaanyayahan na masaksihan ang aking panunumpa bilang ika-17 Presidente ng Republika ng Pilipinas sa Huwebes, ika-30 ng Hunyo.
Mabuhay ang Pilipinas! 🇵🇭

rp.png

          

 youtube2

Back to Top