COVID-19 UPDATE 

meeting of President Ferdinand Marcos Jr

 NAME  POSITION  DESIGNATION
 WILLIAM D. DAR, Ph.D.  Secretary (CESO I)  
     
     
     
     
     
     

weather logo

zp.png

ferdinandMalugod namin kayong inaanyayahan na masaksihan ang aking panunumpa bilang ika-17 Presidente ng Republika ng Pilipinas sa Huwebes, ika-30 ng Hunyo.
Mabuhay ang Pilipinas! 🇵🇭

rp.png

          

 youtube2

Back to Top