Magandang araw! Narito ang mga karagdagang impormasyon mula sa “DA-ACPC Credit Programs” seminar na inyong dinaluhan.
Maraming salamat!

 f1f3

f2f3f4f5f6f7f8f9f10f11f12f13